Marieke Geerlings

Keramisch vormgeverwww.mariekegeerlings.nl
De werken 'Vanitas en 'Ontbijtje' zijn gebaseerd op 17de eeuwse stillevens. 'Dwaalgedachten' was te zien op de tentoonstelling 'Dwaaltijd' in park Vijversburg te Tytsjerk in 2016 'Seven' was te zien in Oldeberkoop in De Open Stal van 2016