GESCHIEDENIS VAN HET CKC

Eind jaren 90 hield het KCC (Kreatief Centrum Coevorden) op te bestaan. De reden hiervoor was dat het aantal cursisten terugliep en veel cursussen niet door konden gaan. De docent kunstgeschiedenis, Leoni Velt, en ikzelf hebben toen het plan opgevat om op de bovenverdieping van het pand aan de Krimweg (het oude DSM-station) een doorstart te maken in de vorm van docentloos tekenen en schilderen aan te bieden. De bedoeling was om mensen de gelegenheid te bieden samen hiermee bezig te zijn, elkaar te inspireren en je eigen vakmanschap verder te kunnen ontwikkelen. We zijn van start gegaan met een stuk of 6,7 mensen. De een wat meer gemotiveerd dan de ander, maar de gezelligheid was ook belangrijk. De naam CKC is 1998 voor het eerst gebruikt.

De eerste tijd werd er wel gewerkt, maar vooral veel gepraat, (o.a. over kunst) en geschaakt, potje bier erbij, je kent het wel. Na verloop van de eerste paar jaren (nieuwkomers en afhakers) hadden we op ons dieptepunt nog 3 leden. We zijn echter steeds doorgegaan en gaandeweg kwam de groei erin. We zaten nog steeds op de bovenverdieping aan de Krimweg maar het werd ons wel duidelijk dat we daar niet eeuwig konden blijven ivm nieuwbouwplannen van de gemeente en het de bedoeling was dat makelaardij Bentum/Dragstra zich in ons pand zou gaan vestigen.. Eerst moest echter verontreinigde grond afgegraven worden en dit heeft nog wel een poos geduurd.

Het is inmiddels 2006/7. Toen we uiteindelijk er echt uit moesten hebben we in samenwerking met makelaar Bentum een ander leegstand pand, iets verderop,een vrijstaand woonhuis, toebedeeld gekregen. Hier hebben we een paar maanden gebivakkeerd voordat er werd ingebroken en brand gesticht.

Na overleg met gemeente, woningstichting en de makelaardij konden we snel daarna naar de oude Bim-garage aan de Parallelweg. We konden hier antikraak blijven totdat de sloop- en bouwactiviteiten definitief zouden beginnen.

Dit was het geval begin 2011. We zaten tijdelijk zonder pand tot oktober dat jaar waarna we naar de Sallandsestraat konden verhuizen. Ondertussen was ons ledenbestand toch wel aangegroeid tot een stuk of 12/13 leden. Nu we op deze locatie zaten werden we ook meer zichtbaar voor Coevorden en konden we ons meer gaan profileren. We kregen een Galerie waar kunstenaars kunnen exposeren. En boven hebben we ruimte voor ateliers waar leden kunnen werken. Met als gevolg dat we nu zijn waar we zijn, d.w.z. een bloeiende kunstenaarsvereniging met gemiddeld 20 actieve leden die allemaal op hun eigen manier de dingen doen die ze doen en elkaar wakker houden en inspireren. Luuk Kobes.