Marieke Geerlings

Keramisch vormgeverwww.mariekegeerlings.nl
De werken 'Vanitas en 'Ontbijtje' zijn gebaseerd op 17de eeuwse stillevens. 'Dwaalgedachten' is te zien op de tentoonstelling 'Dwaaltijd' in park Vijversburg te Tytsjerk tot 31 oktober 2016 'Seven' is te zien in Oldeberkoop in De Open Stal tot 21 augustus 2016